Novedades del sitio

 
 
Secretaria
El nostre institut a Telegram: nou canal de notícies / Nuestro instituto en Telegram: nuevo canal de noticias
by Secretaria - Monday, 7 September 2020, 1:10 PM
 

Hem creat un nou canal de Telegram: IESFIB per a difondre notícies rellevants del nostre institut: 

- Avisos administratius. 
- Esdeveniments acadèmics.
- Activitats culturals. 

Recomanem la subscripció al citat canal, per a la qual cosa cal tindre instal·lada l'aplicació Telegram i registrar-se en aquesta aplicació: 

- Aplicació per a móbil: https://telegram.org/apps 
- Aplicació d'escriptori per a ordinador: https://desktop.telegram.org/ 
- Aplicació web per a navegador d'Internet: https://web.telegram.org
- Enllaç al canal IESFIB: https://t.me/iesfib  

Hemos creado un nuevo canal de Telegram: IESFIB para difundir noticias relevantes de nuestro instituto: 


- Avisos administrativos. 
- Eventos académicos. 
- Actividades culturales. 

Recomendamos la suscripción al citado canal, para lo que se debe tener instalada la aplicación Telegram y registrarse en dicha aplicación: 

- Aplicación para móvil: https://telegram.org/apps 
- Aplicación de escritorio para ordenador: https://desktop.telegram.org/ 
- Aplicación web para navegador de Internet: https://web.telegram.org
- Enlace al canal IESFIB: https://t.me/iesfib