Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Documentació matrícula / Documentación matrícula
by Secretaria - Wednesday, 22 July 2020, 12:25 PM
 
DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA CURS 2020-2021 
Termini de lliurament
abans del 31 de juliol 
Lloc de lliurament
Preferentment, per correu electrònic a l'adreça: 
(cal posar nom complet de l'alumne i curs en el cual es matricula)
O per cita prèvia ací: 
(solament si no es poguera fer per correu electrònic)
Documentació
La que corresponga en cada cas d'ací: 
Informació
Telèfon: 966 527 695 (de 9 a 14 hores) 
Email: 03006086@gva.es 
 
DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA CURSO 2020-2021 
Plazo de entrega
antes del 31 de julio 
Lugar de entrega
Preferentemente, por correo electrónico a la dirección: 
(hay que poner nombre completo del alumno y curso al que se matricula) 
O por cita previa aquí: 
(solamente si no se pudiera hacer por correo electrónico) 
Documentación
La que corresponda en cada caso de aquí: 
Información
Teléfono: 966 527 695 (de 9 a 14 horas)