Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Llistes definitives d'admissió a ESO i Batxillerat / Listas definitivas de admisión a ESO y Bachillerato
by Secretaria - Monday, 27 July 2020, 7:07 PM
 

Novetat / Novedad:
Corregida relació d'alumnat admés en 1r Batxillerat (Humanitats)
Corregida relación de alumnado admitido en 1º Bachillerato (Humanidades)

Avís / Aviso:
S'han detectat errors a les llistes d'alumnat no admés o admés en un altre centre de 3r ESO i 2n Batxillerat els quals sí estan admesos tots  
Se han detectado errores en las listas de alumnado no admitido o admitido en otro centre de 3º ESO y 2º Bachillerato los cuales sí están admitidos todos

També es pooden consultar al portal de Telematricula ací 
Tambien se pueden consultar en el portal de Telematricula aquí 
https://portal.edu.gva.es/telematricula/provisionals/

Relacions definitives d'alumnat admés / Relaciones definitivas de alumnado admitido

ESO

1r Batxillerat (Ciències) / 1º Bachillerato (Ciencias)

1r Batxillerat (Humanitats) / 1º Bachillerato (Humanidades)

Relacions provisionals d'alumnat admés en un altre centre / Relaciones provisionales de alumnado admitido en otro centro 

ESO

2n Batxillerat (Ciències) / 2º Bachillerato (Ciencias)

2n Batxillerat (Humanitats) / 2º Bachillerato (Humanidades)