Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Alumnat amb problemes de salut crònica / Alumnado con problemas de salud crónica
by Secretaria - Tuesday, 12 February 2019, 3:22 PM
 

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

Atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica i administració de medicaments en horari escolar

Els pares dels alumnes que pateixen una malaltia crònica (asma, diabetis, epilèpsia, al·lèrgies) o altres problemes han de presentar un informe de salut i prescripció mèdica (annex IV) del facultatiu encarregat/de la facultativa encarregada habitualment de la salut de l'alumne o alumna sobre les condicions de salut que requereixen atenció sanitària específica durant la seua estada en el centre docent.

S’adjunta el model de l’informe. Està disponible també en Secretaria. 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

Atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica y administración de medicamentos en horario escolar

Los padres de los alumnos que sufren una dolencia crónica (asma, diabetes, epilepsia, alergias) u otros problemas tienen que presentar un informe de salud y prescripción médica (anexo IV) del facultativo encargado/de la facultativa encargada habitualmente de la salud del alumno o alumna sobre las condiciones de salud que requieren atención sanitaria específica durante su estancia en el centro docente.

Se adjunta el modelo del informe. Está disponible también en Secretaría.