Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Beques generals Batxillerat i FP Bàsica 2019-2020 / Becas generales Bachillerato y FP Básica 2019-2020
by Secretaria - Monday, 2 September 2019, 10:42 AM
 

S'han convocat les beques generals dirigides a estudiants que en el curs 2019-2020 estiguen matriculats en Batxillerat i Formació Professional Básica.
Se han convocado las becas generales dirigidas a estudiantes que en el curso 2019-2020 estén matriculados en Bachillerato y Formación Profesional Básica.

Tota la informació ací / Toda la información aquí
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universitarios.html

Sol·licitud (es fa tot telemàticament a través d'internet ací) / Solicitud (se hace todo telemáticamente a través de Internet aquí) :
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1234

Termini: fins el 1 d'octubre de 2019 / Plazo: hasta el 1 de octubre de 2019.