IES FRAY IGNACIO BARRACHINA

C/ SEVILLA, 4 - APARTADO DE CORREOS 235
03440 - IBI (ALICANTE)
Tel.: 966 527 695 

Fax: 966 527 696
e-mail: 
03006086@gva.es
Código Conselleria de Educación: 03006086
CIF: Q5355368A

Skip novedades del sitio

Novedades del sitio

Secretaria
Informació postPAU / Información postPAU
by Secretaria - Thursday, 9 July 2020, 1:45 PM
 
NOTES PAU 
Dia de publicació18 de juliol 
Lloc de publicacióhttps://appweb.edu.gva.es/paseu 
(Portal de l'Alumne, amb la clau proporcionada el primer dia de les PAU) 
Procediment per al càlcul de les notes: vore apartat 3  de la guia d'informació general adjunta
Termini de revisions de ...
Read the rest of this topic
(632 words)
 
Secretaria
Llibres de text 2020-2021 / Libros de texto 2020-2021
by Secretaria - Thursday, 9 July 2020, 11:01 AM
 

9 juliol / 9 julio
Actualitzats cursos 3r ESO, 3r ESO PMAR, 4t ESO PR4 i 2n Batxillerat
Actualizados cursos  ESO,  ESO PMAR, 4º ESO PR4 y 2º Bachillerato

1r ESO / 1º ESO

2n ESO / ESO

3r ESO / ESO

3r ESO PMAR / ESO PMAR

4t ESO / ESO 

4t ESO PR4 / 4º ESO PR4

1r Batxillerat / 1º Bachillerato

2n Batxillerat / 2º Bachillerato

FP Bàsica / FP Básica

 
 
 
 
Secretaria
Sol·licituds d'ajudes de transport escolar curs 2020/2021 / Solicitudes de ajudas de transporte escolar curso 2020/2021
by Secretaria - Monday, 6 July 2020, 3:35 PM
 
PRESENTAR O ENVIAR AL CORREU DEL CENTRE 03006086@GVA.ES COM MÉS PROMPTE MILLOR DURANT AQUEST MES DE JULIOL.
 
PERSONES USUÀRIES DE L'APLICACIÓ WEB FAMÍLIA.  
 
A partir de hui dilluns 6 de juliol aquelles persones que van sol·licitar les ajudes de transport per al curs escolar 2019/2020 ...
Read the rest of this topic
(778 words)
 
Secretaria
Vacants ESO, Batxillerat i FP Bàsica per a admissió de nou alumnat / Vacantes de ESO, Bachillerato y FP Básica para admisión de nuevo alumnado
by Secretaria - Tuesday, 30 June 2020, 11:26 AM
 

 
Secretaria
Calendari d'exàmens extraordinaris / Calendario de exámenes extraordinarios
by Secretaria - Friday, 26 June 2020, 12:34 PM