IES FRAY IGNACIO BARRACHINA

C/ SEVILLA, 4 - APARTADO DE CORREOS 235
03440 - IBI (ALICANTE)
Telf.: 966 527 695 

Fax: 966 527 696
E-mail: 
03006086@gva.es 

Secretaría: 03006086.secret@edu.gva.es
Código Conselleria de Educación: 03006086
CIF: Q5355368A

Skip novedades del sitio

Novedades del sitio

Secretaria
Pla de contingència i plans de fluxos de persones / Plan de contingencia y planos de flujo de personas
by Secretaria - Monday, 30 November 2020, 12:55 PM
 

NOVETAT / NOVEDAD 27/11/2020: Pla de contingència actualitzat / Plan de contingencia actualizado

S'adjunta la documentació següent: 

- Pla de contingència.
- Plans de fluxos de persones.  

Se adjunta la documentación siguiente: 

- Plan de contingencia.
- Planos de flujo de personas. 

 
Secretaria
Recomanacions aïllament domiciliari / Recomendaciones aislamiento domiciliario
by Secretaria - Monday, 2 November 2020, 1:19 PM
 

Carta de la Directora del Centre de Salut Pública d'Alcoi sobre recomanacions per a la realització de l'aïllament domiciliari de contactes estrets de casos confirmats de Covid-19. 

Carta de la Directoria del Centro de Salud Pública de Alcoy sobre recomendaciones para la realización del aislamiento domiciliario de contactos estrechos de casos confirmados de Covid-19.

 
Secretaria
Convocatòria reunions de pares / Convocatoria reuniones de padres
by Secretaria - Thursday, 1 October 2020, 11:31 AM
 

Convocatòria de reunions de pares. 

Convocatoria de reuniones de padres.

 
Secretaria
Full informatiu música / Hoja informativa música
by Secretaria - Tuesday, 29 September 2020, 9:13 AM
 

Full informatiu del departament de música. 

Hoja informativa del departamento de música.

 
Secretaria
Atenció a pares / Atención a padres
by Secretaria - Friday, 25 September 2020, 12:15 PM
 

Es recorda que durant el present curs i tenint en compte l'actual pla de contingència i les mesures de prevenció, les famílies seran ateses sempre amb cita prèvia i mitjançant els canals proporcionats pel centre. En aquest cas telèfon, email, Web Família o videoconferència via Webex. En el ...

Read the rest of this topic
(180 words)
 
Secretaria
Carta directora gestió Covid-19 / Carta directora gestión Covid-19
by Secretaria - Wednesday, 16 September 2020, 8:29 AM
 

Carta de la directora de l'institut a les famílies en relació amb la gestió de la Covid-19 en els centres educatius. 

Carta de la directora del instituto a las familias en relación con la gestión de la Covid-19 en los centros educativos. 

 
Secretaria
Carta de Sanitat / Carta de Sanidad
by Secretaria - Thursday, 10 September 2020, 9:33 AM
 

Carta de la Directora del Centre de Salut Pública d´Alcoi a les famílies. 

Carta de la Directora del Centro de Salud Pública de Alcoy a las familias.

 
Secretaria
El nostre institut a Telegram: nou canal de notícies / Nuestro instituto en Telegram: nuevo canal de noticias
by Secretaria - Monday, 7 September 2020, 1:10 PM
 

Hem creat un nou canal de Telegram: IESFIB per a difondre notícies rellevants del nostre institut: 

- Avisos administratius. 
- Esdeveniments acadèmics.
- Activitats culturals. 

Recomanem la subscripció al citat canal, per a la qual cosa cal tindre instal·lada l'aplicació Telegram i registrar-se en ...

Read the rest of this topic
(170 words)
 
Secretaria
Beques generals Batxillerat i FP Bàsica 2020-2021 / Becas generales Bachillerato y FP Básica 2020-2021
by Secretaria - Monday, 7 September 2020, 1:09 PM
 

Convocades les beques generals dirigides a estudiants que en el curs 2021-2021 estiguen matriculats en Batxillerat i Formació Professional Básica.
Convocadas las becas generales dirigidas a estudiantes que en el curso 2020-2021 estén matriculados en Bachillerato y Formación Profesional Básica.

Tota la informació ací / Toda la información aquí
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html

Termini: fins el 1 d'octubre de 2020 / Plazo: hasta el 1 de octubre de 2020.

 
 
Secretaria
Horari curs, tutors i pla d'aules / Horario curso, tutores y plano de aulas
by Secretaria - Thursday, 3 September 2020, 2:26 PM
 

S'adjunta la documentació següent per al curs 2020/2021: 

- Horari del curs.
- Tutors i tutores.
- Pla d'aules.

Se adjunta la documentación siguiente para el curso 2020/2021: 

- Horario del curso.
- Tutores y tutoras. 
- Plano de aulas.