Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Beques generals Batxillerat i FP Bàsica 2017-2018 / Becas generales Bachillerato y FP Básica 2017-2018
de Secretaria - domingo, 10 de septiembre de 2017, 14:20
 

S'han convocat les beques generals dirigides a estudiants que en el curs 2017-2018 estiguen matriculats en Batxillerat i Formació Professional Básica
Se han convocado las becas generales dirigidas a estudiantes que en el curso 2017-2018 estén matriculados en Bachillerato y Formación Profesional Básica.

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html

Sol·licitud (es fa telemáticament a través d'internet):
Solicitud (se hace telemáticamente a través de Internet):

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=937 

Termini: fins el 3 d'octubre.
Plazo: hasta el 3 de octubre.