Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Jornada esportiva fi de trimestre / Jornada deportiva fin de trimestre
de Secretaria - miércoles, 14 de junio de 2017, 14:29
 
El proper dia 16 de juny serà la Jornada Esportiva fi de trimestre.  
 
a) Horari especial de 9 a 13 hores.
b) Els alumnes trien lliurement entre:  futbol 7 (al camp de futbol),  voleibol  (pistes de volei),  basquet  (pistes de basquet), futbol sala (a la seua pista), bàdminton (dins el gimnàs),  pilota (al frontó).
c) Els equips es fan el mateix dia 16, entre els alumnes presents, a les 9 hores en cada pista, organitzats pels monitors corresponents.  Aquests equips es faran de manera equilibrada entre xiques, xics i edat.  Si cal, es faran subgrups.
d) A les 12:45 hores, es proclamen els guanyadors de cada esport en el gimnàs.
 
Gràcies per la col·laboració de tots. 
 
El próximo día 16 de junio será la Jornada Deportiva fi de trimestre. 
 
a) Horario especial de 9 a 13 horas. 
b) Los alumnos eligen libremente entre: fútbol 7 (al campo de fútbol) , balonvolea (pistas de volei) , baloncesto (pistas de baloncesto) , fútbol sala (a su pista) , bádminton (dentro del gimnasio) , pelota (al frontón) . 
c) Los equipos se hacen el mismo día 16, entre los alumnos presentes, a las 9 horas en cada pista, organizados por los monitores correspondientes. Estos equipos se harán de manera equilibrada entre chicas, chicos y edad. Si es preciso, se harán subgrupos. 
d) A las 12:45 horas, se proclaman los ganadores de cada deporte en el gimnasio. 
 
Gracias por la colaboración de todos.