Novedades del sitio

 
 
Secretaria
Suspensió de classes presencials / Suspensión de clases presenciales
by Secretaria - Friday, 13 March 2020, 3:24 PM
 

Benvolgudes mares/pares /tutors d’alumnes:

Novament, ens posem en contacte amb vostés per tal de comunicar-los la decisió, presa a partir de l’evolució de l’expansió del COVID-19 i de les indicacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de 

                                    suspendre temporalment l’activitat acadèmica presencial a partir del dilluns 16 de març 

 en tots els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.

Entendran que no es tracta d’una decisió fàcil, a causa de les múltiples implicacions que comportarà, però l’evolució dels esdeveniments ens han conduït, irremeiablement, a adoptar una mesura d’aquestes dimensions.

Per part del centre, seguint les instruccions de la Resolució de 13 de març de 2020, de la Secretaria Autonòmica de Educació i Formació Professional,  es disposaran les mesures necessàries a fi de mantindre un acompanyament educatiu a l'alumnat el més normalitzat possible, mentre es mantinga la suspensió temporal de l'activitat educativa presencial.

Durant els propers dilluns 16 i dimarts 17 de març, el professorat del centre organitzarà les activitats acadèmiques  mes adients per a l’atenció acadèmica de l’alumnat.

En breu rebran instruccions al respecte.

La direcció

 

Queridas madres/padres /tutores de alumnos:

Nuevamente, nos posamos en contacto con ustedes para comunicarles la decisión, tomada a partir de la evolución de la expansión del COVID-19 y de las indicaciones de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, de 

                           suspender temporalmente la actividad académica presencial a partir del lunes 16 de marzo

en todos los centros educativos valencianos sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias.

Entenderán que no se trata de una decisión fácil, a causa de las múltiples implicaciones que comportará, pero la evolución de los acontecimientos nos han conducido, irremediablemente, a adoptar una medida de estas dimensiones.

Por parte del centro, siguiendo las instrucciones de la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional,  se dispondrán las medidas necesarias a fin de mantener un acompañamiento educativo al alumnado el más normalizado posible, mientras se mantenga la suspensión temporal de la actividad educativa presencial.

Durante los próximos lunes 16 y martes 17 de marzo, el profesorado del centro organizará las actividades académicas  más adecuadas para la atención académica del alumnado.

En breve recibirán instrucciones al respeto.

La dirección