IES FRAY IGNACIO BARRACHINA

C/ SEVILLA, 4 - APARTADO DE CORREOS 235
03440 - IBI (ALICANTE)
Tel.: 966 527 695 

Fax: 966 527 696
e-mail: 
03006086@gva.es
Código Conselleria de Educación: 03006086
CIF: Q5355368A

Saltar novedades del sitio

Novedades del sitio

Secretaria
Eleccions Consell Escolar / Elecciones Consejo Escolar
de Secretaria - lunes, 6 de noviembre de 2017, 13:39
 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 

Data: 23 de novembre de 2017.
Fecha: 23 de noviembre de 2017. 

Presentació de candidatures: fins el 15 de novembre de 2017 a les 14 hores en la Secretaria de l'institut.
Presentación de candidaturas: hasta el 15 de noviembre de 2017 a las 14 horas en la Secretaría del instituto.

Calendari electorial / Calendario electoral

Informació paresInformación padres 

Sol·licitud de candidatura / Solicitud de candidatura

 
Secretaria
Beques generals Batxillerat i FP Bàsica 2017-2018 / Becas generales Bachillerato y FP Básica 2017-2018
de Secretaria - domingo, 10 de septiembre de 2017, 14:20
 

S'han convocat les beques generals dirigides a estudiants que en el curs 2017-2018 estiguen matriculats en Batxillerat i Formació Professional Básica
Se han convocado las becas generales dirigidas a estudiantes que en el curso 2017-2018 estén matriculados en Bachillerato y Formación Profesional ...

Ver el resto del tema
(116 palabras)
 
Secretaria
Llistats de llibres / Listados de libros
de Secretaria - jueves, 13 de julio de 2017, 14:48
 

Llistats de llibres per cursos
Listados de libros por cursos